Tên Khác
Jahy-sama Won't Be Discouraged! ; Jahy-sama sẽ không nản chí!
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại