Tên Khác
zingnize, ジンナイズ
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại