Tên Khác
Starting Out As Friends With A Yankee Girl, ヤンキー娘とお友達から始めてみた, Bắt đầu bằng Friendzone cùng gái Yankee
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại