Tên Khác
YuGi-Oh! Full Color Edition
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại