Tên Khác
The Boxer, Võ Sĩ Quyền Anh
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại