Tên Khác
Ghost Wife, 귀각시;
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại