Tên Khác
Ocean-Colored March, 海色マーチ
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại