Tên Khác
Übel Blatt; Evil Blade
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại