Tên Khác
My Hero Academia; Boku no Hero Academia
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại