Tên Khác
Trọng Sinh Dị Thế Nhất Điều Cẩu, Dị giới trọng sinh thành chó
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại