Tên Khác
The Werewolf Game: Crazy Fox, Jinrou Game: Crazy Fox, 人狼ゲーム クレイジーフォックス
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại