Tên Khác
Dark Hunter; Hắc Ám Thợ Săn
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại