Tên Khác
Thịnh sủng y phi chi diêu quang truyện
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại