Tên Khác
Vua hủy diệt và Nữ hoàng độc ác
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại