Tên Khác
Dragon Ball SD; 7 ( Bảy ) Viên Ngọc Rồng
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại