Tên Khác
Togari Shiro
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại