Tên Khác
The Sacred Ruins
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại