Tên Khác
転性パンデみっく, Đại dịch Tensei
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại