Tên Khác
戦え!梁山泊 史上最強の弟子, History's Strongest Disciple Kenichi, Chiến đấu! Đệ tử mạnh nhất lương sơn bạc
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại