Tên Khác
I Am The Sorcerer King
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại