Tên Khác
Cao Thủ Trở Lại, Ranker's Return
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại