Tên Khác
Slow Starter, スロウスタート, Surou Sutāto
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại