Tên Khác
The Duke of Death and his Black Maid; Young Master the Grim Reaper and the Black Maid; Công tước chết chóc và cô hầu gái của cậu
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại