Tên Khác
My Dearest Self with Malice Aforethought, 親愛なる僕へ殺意をこめて, 親愛的我飽含殺意
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại