Tên Khác
The Strongest Sage of Disqualified Crest
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại