Tên Khác
Sức mạnh của Saint là tất cả xung quanh khả năng phép thuật của Saint là toàn năng
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại