Tên Khác
Rave Master - Thanh kiếm biến hình
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại