Tên Khác
Ichigo 100%
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại