Tên Khác
Clinic of Horror
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại