Tên Khác
Oko-sama Staroko
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại