Tên Khác
ネクロマンス, 네크로맨스, Necromans
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại