Tên Khác
Slave of the Magic Capital’s Elite Troops
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại