Tên Khác
King Of Doom
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại