Tên Khác
"Quy phục ta đi, Anh Hùng." "Ta từ chối!"
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại