Tên Khác
Ma Vương Sáng Tạo; Demon Kings Town Planning! ~The Strongest Dungeon Is A Modern City~, Demon Kings Urban Development! ~The Strongest Dungeon Is A Modern City~
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại