Tên Khác
Lalin's Curse
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại