Tên Khác
Quái vật ký sinh
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại