Tên Khác
Độc thoại của người dược sĩ
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại