Tên Khác
Triệu hồi sư hắc ám, The Berserker Rises To Greatness., Black Summoner: A Combat Maniac's Ascension, Kuro No Shoukan Samurai
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại