Tên Khác
Komi-san can't speak well. ; Komi-san has a communication disease. ; Komi-san has poor communication skills. ; Komi-san is asocial. ; Komi-san is socially ill
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại