Tên Khác
Sea Monkey; Umizaru
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại