Tên Khác
The Vanisher King and his 12 Starlight Maidens
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại