Tên Khác
Dị Giới Kiến Quốc Ký , Chuyển sinh tới thế giới khác làm hoàng đế, Different World Foundation, Otherworld Nation Founding Chronicles
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại