Tên Khác
Đột nhiên bị triệu hồi đến thế giới khác, tôi chỉ mong mình có một cuốc sống yên bình,It'sSudden,butIcametoAnotherWorld!ButihopetoliveSafely; 異世界でも無難に生きたい症候群
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại