Tên Khác
Hone ga Kusaru Made , 骨が腐るまで, 뼈가 썩을 때까지, Bis deine Knochen verrotten, Stand by Me, my Dear
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại