Tên Khác
Planet of the Fools, 愚者の星
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại