Tên Khác
少女前线-人形之歌, Girls Frontline - Bài hát của Humanoid
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại