Tên Khác
Dị Điểm Á Chủng III – Vũ Đài Núi Thây Sông Máu – Tỉnh Shimosa
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại