Tên Khác
Anh hùng tái sinh thành nữ, 英雄 の 娘 として 生まれ変わっ た 英雄
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại