Tên Khác
Doctor Prisoner; Dr.プリズナー; Bác sĩ tử tù
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại